Vysvědčení 2019/2020

Vážení rodiče,

vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude předáno dne 30.června 2020. Sraz žáků v 7:50 před budovou školy. Nezapomeňte děti vybavit složkou na vysvědčení a taškou na odnos věcí ze školy (přezůvky, cvičební úbory, výtvarné potřeby).

Zároveň žáci odevzdají svým třídním učitelům zapůjčené učebnice a žákovské knížky!!!

Předpokládané ukončení a odchod žáků cca 8:30 hod..