Informace pro rodiče


Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami

pro školní rok 2020/2021

 

Ředitelka Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace tímto sděluje, že zápis dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které zahájí ve školním roce 2020/2021 povinnou školní docházku - tzn. zápis dětí do 1. ročníku základní školy - se v naší škole uskuteční v úterý 7. dubna 2020 v době od 14,30 do 16,00 hodin.

Případné informace rádi poskytneme na telefonním čísle 516 410 631.

 

Kritéria pro přijetí:

1. Žádost zákonných zástupců o přijetí (formulář)

a současně

2. doporučení školského poradenského zařízení

 

Současně kolektiv zaměstnanců Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace srdečně zve zájemce každého věku k prohlídce školy, a to rovněž v úterý 7. dubna 2020 v době od 14,30 do 16,00 hodin.

 

 

Mgr. Bc. Jarmila Baletková ředitelka Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace