Kontakty

Adresa školy

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
Nad Čertovkou 17
678 01  Blansko

datová schránka: 278x8qk

bankovní účet: 29439631/0710

IZO:  600 024 831

IČO: 62 076 060

e:mail: baletkova@zsblansko.cz

telefon: 516 410 631

www: zsblansko.cz

 

jméno telefon email
ředitelka Mgr. Bc. Jarmila Baletková
516410631 baletkova@zsblansko.cz

zástupce

školní výchovná
poradkyně

Mgr. Eva Stloukalová 516410630

stloukalova@zsblansko.cz

pověřenec GDPR Ing. Marcela Špundová 603753484

marcela.spundova@gyp.as

školní preventistka
patologických jevů
Mgr. Naděžda Peroutová 516410630 peroutova@zsblansko.cz
sekretariát Zdenka Hrazděrová

516410630

hrazderova@zsblansko.cz
školní družina Stanislava Vykydalová 516410632 vykydalovas@zsblansko.cz
vedoucí stravování Bc. Lenka Baršová
516410632 barsovaL@zsblansko.cz