O škole

Proč právě k nám?

Naše základní škola je svým vzdělávacím programem přizpůsobena specifickým potřebám našich žáků. Předmětná specifikace spočívá především v nižším počtu žáků v jednotlivých třídách. Při tomto počtu žáků mají naši učitelé dostatečnou možnost důkladně poznat žáka, jeho schopnosti, možnosti i individuální zvláštnosti. Cílem ve výuce je především přizpůsobit pracovní postupy a tempo práce možnostem jednotlivých žáků, přičemž je kladen důraz na osobnost a individualitu každého žáka. Tímto přístupem se snažíme zabezpečit potřebné vědomosti, dovednosti a návyky s tím, že naši žáci mají nejen dostatek času k probrání nového učiva, ale i k jeho dostatečnému procvičení a upevnění tak získaných znalostí.

Výuka na naší základní škole probíhá v poměrně nově postavené budově s veškerým zázemím, které potřebuje pro svůj provoz. Škola disponuje moderně vybavenými učebnami, školní družinou, odbornými učebnami (dílna, výtvarná pracovna, cvičná kuchyně), tělocvičnou a školní kuchyní včetně samostatné školní jídelny. Pro potřeby výuky je žákům také k dispozici místnost s počítačovou technikou.  Naši žáci  plně využívají  dvě  interaktivní tabule typu SMART Board, včetně hlasovacího zařízení. Pomocí této interaktivní techniky se snažíme nejen výrazně podpořit zapojení našich žáků do výuky, ale i názornost a tím účinnost jejich samotného vzdělávání. Od června 2003 má škola ve svém areálu vybudováno i malé hřiště s umělým povrchem.

Poloha školní budovy je strategicky i takticky optimální. Z východní a severní strany se k ní přichází z městského sídliště a současně i od vlakového a autobusového nádraží, rovněž pak i od zastávky městské hromadné dopravy, ze západní a jižní strany je škola bezprostředně obklopena přírodou  (louky, les, pole).

Dopravní obslužnost pro žáky dojíždějící do naší školy z blízkých, ale i vzdálenějších obcí je velmi dobrá. K této pozitivní skutečnosti výrazně přispěl integrovaný dopravní systém.